Alexander Valchev

 

 

 

 

 

installations & exhibitions

works & series

biography & contact

<

 

7 Outside the Traffic exhibition

exhibition view 2022

group exhibition, project curator S. Pamukchiev

Transfer curator Ivo Bistrichki

Shipka 6 Gallery, Sofia, Bulgaria

 

За проекта

„7 – Извън трафика“ е ново експериментално развитие в практиките на кураторските изложби на вече историзираните три издания на „10 х 5 х 3“ (2003, 2006, 2010) и „7 х 5 х 3“ (2021). Проектът се доверява на артистичната активност и кураторския опит на 7 визуални артисти, всеки от които има свои запомнящи се кураторски проекти, резултат от задълбочени изследвания в полето на визуалното: Site specific намеси, текст, концептуален обект (Правдолюб Иванов), социален активизъм и нови медии (Генади Гатев); парадоксални ситуации, предизвикващи сетивно-психичния опит (Петер Цанев), тоталната дигитализация, интеракция и преодоляване на културните стереотипи (Венелин Шурелов), неопластични концептуализации и деконструкции на образа (Иво Бистрички, Красимир Русев, Симеон Стоилов). Проектът не поставя идейни и формални ограничения. Отворен е за всички форми на съвременно изкуство, а кураторите имат пълна свобода на своите избори и предложения от областите на изследователските си интереси, които ще представят в обособено експозиционно пространство в залите на „Шипка“ през месец октомври 2022.

Станислав Памукчиев 2022

 

Трансфер
Куратор: Иво Бистрички

Визуални артисти: 
Александър Вълчев, Богдан Александров, Васил Колев, Нено Белчев, Павлин Радевски, Симеон Шивачев.

Трансфер на образи.
Трансфер на стандарти и композиционни схеми.
Трансфер на идеологически клишета.
Трансфер на лозунги и вдъхновения.
Трансфер на време.

Натрупването на познания и задръстването на информационната мрежа дава възможност за преосмисляне на субективно важното. Отсяването на главното от непотребното (в личен план) изяснява образи, като премахва несъщественото. Както паметта на човека, която сама избира какво да запомни, така и в художественото изразяване авторът оставя само акцента на вдъхновението. Понякога като реминисценция, напомняща чужда творба, понякога като умишлено прехвърляне от оригинал или автентичен образ. Оригиналът е повод за създаване, преосмисляне в нов контекст, доразвиване на авторски интерпретации. Оригиналът е текстът, художественият образец, оригиналът е есенция от историята, времето, в което сме живели. Така всяко време създава нови образи, но като препратки на вечно вълнуващи и съзидателни теми. Като спирала, която описва нашето съществуване, но всеки път по нов начин. Базата с данни кристализира в конкретни изображения. Те подчертават вълнения, форми и цветове, наблягат на социално важни теми. Завършеният синтез се превръща в нов художествен продукт, в документ от оригинала.

+++


„Трансфер“ с куратор Иво Бистрички е част от кураторския проект „Седем извън трафика“ по идея на Станислав Памукчиев (07.10.2022 – 03.11.2022)

 

 

 

© Alexander Valchev